Program 48. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 15.01.2018

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Aktualizace rozpočtu města č. 18 na rok 2017 Rozpočtové opatření na rok 2018 Seznam dětí pro …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Aktualizace rozpočtu města č. 18 na rok 2017

 3. Rozpočtové opatření na rok 2018
 4. Seznam dětí pro poskytnutí daru
 5. Návrh celoměstských kulturních a společenských akcí a farmářských trhů v NMNM na rok 2018
 6. Žádost o individuální neinvestični dotaci – Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S.
 7. Návrh na stanovení „Pravidel hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města NMNM na rok 2018“
 8. Bytová problematika – přechod nájmu bytu 732/30 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
 9. Bytová problematika – VŘ byt 1+1 č. 540/2 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
 10. Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo – úklid společných prostor bytových a nebytových domů ve vlastnictví města – TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě
 11. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 170/1 a 169/2 v k.ú. Pohledec
 12. Dispozice s majetkem – odprodej stavby ocelokolny na p.č. 3536/10 v k.ú. NMNM (areál ul. Soškova)
 13. Dispozice s majetkem-nákup části p.č. 608/1 (11 m2) v k.ú.Pohledec – pod MK
 14. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k.ú.Olešná (město oprávněný – rozvod veřejného osvětlení) – 3x
 15. Dispozice s majetkem – dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ( Diakonie ČCE)
 16. Dispozice s majetkem – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ( Zdar a.s.)
 17. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 214/1 v k.ú. Studnice u Rokytna
 18. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 1272/1 v k.ú. Nové Město na Moravě (úvoz Brněnská)
 19. Nařízení města Nové Město na Moravě k placenému parkování – změna
 20. Rozšíření rozsahu zimní údržby komunikací nad rámec schváleného plánu ZÚ na rok 2017/2018
 21. Čtvrtletní zpráva o plnění „Smlouvy o obstarání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva“ za IV. Čtvrtletí 2017
 22. Žádost společnosti Internet stream o slevu z nájemného za dobu rekonstrukce domu č.p.97 pro potřeby umístění pobočky VZP
 23. Ukončení výběrového řízení „Pronájem barevných multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování-rozšíření stávajícího tiskového systému“
 24. Veřejná zakázka „Sportovní hala, Tyršova ul., Nové Město na Moravě“
 25. Veřejná zakázka“Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě“
 26. Informace o průběhu investičních akcí města 2018
 27. Splašková kanalizace a vodovod – Brožkův kopec
 28. Smlouva o poskytnutí dotace kraje Vysočina na výstavbu pumptracku
 29. Kontrola plnění úkolů RM

 30. Diskuze