Program 51. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 13.12.2021

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č. 30. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků  v k.ú. NMNM (ZD …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č.
30. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků  v k.ú. NMNM (ZD NMNM)
31. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekty města
32. Úprava limitu mezd u PO Mateřská škola
33. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na rok 2022 – ČSCH, ZO NMNM
34. Návrh opatření ke zmírnění dopadů zvyšujících se cen energií:

1. Zahájení a schválení programu
2. Dotační program na protihluková opatření
3. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
4. Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM
5. Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM
6. VZ „Cyklostezka Vlachovická Nové Město na Moravě“
7. VZ “ Rekonstrukce ul. Smetanova, Nové Město na Moravě“
8. VZ“ Lávka Olešná“
9. VZ „Rekonstrukce ul. Lesní, Nové Město na Moravě“
10. VZ “ Dodávka konvektomatů pro školní jídelnu, Nové Město na Moravě“
11. VZ „Chodník Bělisko- Nové Město na Moravě“
12. Smlouva o realizaci překládky a Dohoda o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí – chodník Bělisko NMNM
13. Smlouva o provozování společného infrastrukturního majetku – ČOV Nové Město na Moravě
14. Studie infrastruktury Betlém – zápis z veřejného projednání
15. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
16. Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky – vodní mlýn Petrovice
17. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – XXXX, NMNM (FO)
18. Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů a výzev města na rok 2022
19. Výpůjčka výukové pomůcky pro ZŠ
20. Seznam dětí pro poskytnutí daru
21. Přehled celoměstských akcí 2022 a návrh programu Roku lyžařů
22. Smlouva o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích na rok 2022
23. Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
24. Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě, 2+0 v č.p. 49 na Rokytně a změnu nájemní smlouvy v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
25. Dispozice s majetkem – nákup pozemků p.č. 3891/1, 3891/3, 3891/7, 3891/9,3891/10, 3891/11, 3891/12, 3892/4, 3892/5 a části pozemku p. č. 3877 v k.ú. NMNM – lokalita Vlachovická
26. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 012/12 – MUDr. Bartošíková
27. Kontrola plnění úkolů RM
28. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
29. Diskuze

Michal Šmarda
starosta

Soubory ke stažení

 
Dotazník