Samospráva města

Program 58. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 10.09.2018

/ Denisa Hallerová

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM Rozpočtové opatření na rok 2018 – ZM Fond rozvoje …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM

 3. Rozpočtové opatření na rok 2018 – ZM

 4. Fond rozvoje bydlení v roce 2018

 5. Vyřazení pohledávek z účetnictví

 6. Poskytnutí investiční dotace obci Nová Ves u NMNM

 7. Označení nových ulic názvem

 8. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za druhý kvartál 2018

 9. Žádost o investiční dotaci – P.B., NMNM

 10. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2019

 11. Seznam dětí pro poskytnutí daru

 12. Návrh vánoční výzdoby vánočního stromu na Vratislavově náměstí

 13. Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Dozorčí rady

 14. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.07.2018

 15. Bytová problematika – přechod nájmu bytu v č. p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

 16. Bytová problematika – žádosti o uzavření nových nájemních smluv na byty ve vlastnictví města v domech č. p. 730 na ul. Tyršova, č. p. 732 na ul. Křenkova a č. p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

 17. Dispozice s majetkem – prodej BJ v rámci privatizace 2018 – 2019 stávajícím nájemcům BJ na ul. Tyršova 726, 727, 728, Křičkova 1010, 1011 v Novém Městě na Moravě

 18. Dispozice s majetkem – odprodej 11 stavebních pozemků v k. ú. Pohledec

 19. Dispozice s majetkem – odprodej částí p. č. 708 a 709 v k. ú. NMNM (Žďárská) + věcné břemeno – optický kabel (město oprávněný z věcného břemene)

 20. Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 3436/21 – 40 m2 v k. ú. NMNM (Holubka)

 21. Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3360/4 v k. ú. NMNM (vodní plocha Koupaliště – UZSVM)

 22. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz. p. č. 1383/1 v k. ú. NMNM (objekt firmy Snaggi plynovodní přípojka

 23. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz. p. č. 3394/13, 3394/34, 3394/55, 3409/4, 3953/1 v k. ú. NMNM (GasNet – STL plynová přípojka)

 24. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky k. ú. NMNM – E.on, Lesní + Radnická

 25. Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p. č. 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5 v k. ú. Slavkovice – návesní rybník (SDH)

 26. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu p. č. 272 (10 716 m2) v k. ú. NMNM – fotbalový stadion (SFK)

 27. Dispozice s majetkem – souhlas s podnájmem pro ZŠ Malá (speciální škola)

 28. Dispozice s majetkem – Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu v č. p. 97 (VZP)

 29. Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p. č. 155 (35 m2) a části p. č. 166/1 (cca 64 m2) v k. ú. Slavkovice

 30. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 306 ( 152 m2) v k. ú. Rokytno na Moravě

 31. Dispozice s majetkem – odprodej pozemku p. č. 75 (45 m2) v k. ú. Rokytno na Moravě

 32. Pronájem nemovitostí pro provozování kamenolomu

 33. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2018 -2019 – návrh

 34. Veřejná zakázka „Sportovní hala Nové Město na Moravě“, opakované řízení

 35. Informace o průběhu investičních akcí města 2018

 36. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

 37. Kontrola plnění úkolů RM

 38. Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému

 39. Diskuze

 

Michal Šmarda

starosta města