Samospráva města

Program 59. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 01.10.2018

/ Denisa Hallerová

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM Návrh na vyplacení odměny řediteli ZŠ (výzva 022 šablony) …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM

 3. Návrh na vyplacení odměny řediteli ZŠ (výzva 022 šablony)

 4. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

 5. Centrum ZDISLAVA – žádost o souhlas s přijetím finanč. daru účelově určeného

 6. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – fyz. osoba – D. S.

 7. Dispozice s majetkem – pronájem p. č. 272 (10716 m2) v k. ú. NMNM – fotbalový stadion (SFK)

 8. Dispozice s majetkem – budoucí věcné beřemeno přes pozemky p. č. 38/6 a 24/5 v k. ú. Slavkovice (E.on)

 9. Dispozice s majetkem – pronájem prodejny v KD v Petrovicích – Elektrokola

 10. Dispozice s majetkem pronájem objektu č. p. 351 na Monseově ulici (ZUS)

 11. Informace o průběhu investičních akcí města 2018

 12. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

 13. Kontrola plnění úkolů RM

 14. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města