Samospráva města

Program 60. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 06.06.2022

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o bod č. 6 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace -SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o bod č. 6 Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace -SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.
a z programu je stažen bod č. 2 Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání :

1. Zahájení a schválení programu
2. Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání – STAŽENO
3. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 23 st. pozemků v k.ú. Pohledec
4. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. NMNM (RMN s.r.o.)
5. Diskuze

 

Michal Šmarda
starosta