Samospráva města

Program 61. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 10.06.2022

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 23 st. pozemků v k.ú. Pohledec 3. Diskuze …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 23 st. pozemků v k.ú. Pohledec
3. Diskuze

 

Stanislav Marek
místostarosta