Samospráva města

Program 63. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 18.07.2022

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 16 Nájemní smlouva na frankovací stroj a stažen je bod č. 12 …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 16 Nájemní smlouva na frankovací stroj
a stažen je bod č. 12 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 367/1 a 370 a pronájmu části p.č. 367/1v k.ú. NMNM (SVJ Masarykova 227,228):

1. Zahájení a schválení programu
2. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na akci „Lávka Olešná“
3. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
4. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
5. NKZ – hospodaření NKZ a K Clubu za 1. pol. 2022
6. Návrh na stanovení platu ředitelce 1. ZŠ Nové Město na Moravě
7. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 1075/2 v k.ú. NMNM (terminál vlak. nádraží- Rohlík Point)
8. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na akci „Cyklostezka Vlachovická Nové Město na Moravě“
9. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2022 – 2023
10. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 2045/2 (cca 680 m2) v k.ú. NMNM – Staredo s.r.o.
11. Dispozice s majetkem – směna části p.č. 1006/1 (657 m2) a p.č. 1325 (610 m2) v k.ú. NMNM
12. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 367/1 a 370 a pronájmu části p.č. 367/1v k.ú. NMNM (SVJ Masarykova 227, 228) – STAŽENO
13. Dispozice s majetkem – pronájem části p.č. 1583/1 (cca 550 m2) v k.ú. NMNM (RONELI)
14. Kontrola plnění úkolů RM
15. Diskuze

 

Michal Šmarda
starosta