Samospráva města

Program 68. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 03.10.2022

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 5 Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 5 Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2023:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Smlouva o nájmu zásobníku na zkapalněný plyn a rámcová smlouva o dodávkách plynu pro objekt č.p.1515 (KoDuS)
4. Diskuze
5. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2023

Michal Šmarda
starosta