Samospráva města

Program 9. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 17.04.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Lokalita RD Pohledec – STL plynovod a přípojky – smlouva o podmínkách napojení, o …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Lokalita RD Pohledec – STL plynovod a přípojky – smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a o součinosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
3. Diskuze

Michal Šmarda
starosta města