Samospráva města

37. schůze rady města – zápis, záznam

/ Aneta Linková

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 37. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 2.5.2017 od 15:00 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 37. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 2.5.2017
od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: MUDr. Zdeněk Kadlec
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Ing. Pavel Štorek
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: Mgr. Jiří Maděra
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Věra Buchtová
Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/37/RM/2017 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Bytová problematika – VŘ byty v bytovém domě „KoDuS“ na ul.Žďárská č.p. 1515 v Novém Městě na Moravě
3. Bytová problematika – VŘ byt 2+kk č. 301/9 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
4. Lokalita 12 RD Pohledec – STL plynovod a přípojky – smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a o součinosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
5. VZ „Dodávka dopravních požárních automobilů část 2) požární automobily pro SDH Slavkovice, Petrovice, Olešná“
6. Nominace na ocenění sportovců a sportovních výkonů za rok 2016
7. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města zahájil schůzi rady města v 15:07 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou. Zároveň kostatoval, že záznam z minulé rady města byl ověřen Ing. pavlem Štorkem a nebyly proti němu vzneseny námitky.

 

Mgr. Jiří Maděra avizoval pozdní příchod z důvodu konání příjímacích zkoušek na gymnázium a na schůzi se dostavil v 15:42.

 

 

Předkladatel:
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/37/RM/2017 Bytová problematika – VŘ byty v bytovém domě „KoDuS“ na ul.Žďárská č.p. 1515 v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/1 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ Litvínov 1, jakožto nájemcem na byt č.1515/1 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2, součástí smlouvy bude též nájem předzahrádky s venkovní terasou u bytu č.1 o výměře 28 m2 za nájemné 150,- Kč/měsíc na části stávajícího pozemku p.č 1686 v k.ú. Nové Město na Moravě. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/2 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě,  jakožto nájemcem na byt č.1515/2 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2, součástí smlouvy bude též nájem předzahrádky s venkovní terasou u bytu č.2 o výměře 28 m2 za nájemné 150,- Kč/měsíc na části stávajícího pozemku p.č 1696/2 v k.ú. Nové Město na Moravě. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

III. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/3 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě,  jakožto nájemcem na byt č.1515/3 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2, součástí smlouvy bude též nájem předzahrádky s venkovní terasou u bytu č.1 o výměře 28 m2 za nájemné 150,- Kč/měsíc na částech stávajících pozemků p.č 1696/2, p.č. 1696/1 a p.č. 1700 v k.ú. Nové Město na Moravě. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

IV. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/4 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě,  jakožto nájemci na byt č.1515/4 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

V. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/5 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem░░░░ ░░ ,  jakožto nájemcem na byt č.1515/5 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

VI. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/6 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě,  jakožto nájemcem na byt č.1515/6 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

VII. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/7 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░ , Nové Město na Moravě,  jakožto nájemcem na byt č.1515/7 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

VIII. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/8 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě,  jakožto nájemci na byt č.1515/8 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

IX. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/9 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░ , Brno,  jakožto nájemcem na byt č.1515/9 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

X. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/10 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě,  jakožto nájemcem na byt č.1515/10 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

XI. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/11 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě,  jakožto nájemci na byt č.1515/11 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

XII. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/12 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Radostín nad Oslavou,  jakožto nájemcem na byt č.1515/12 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

XIII. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/13 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Praha,  jakožto nájemcem na byt č.1515/13 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

XIV. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/14 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░ , jakožto nájemcem na byt č.1515/14 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

XV. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/15 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě,  jakožto nájemcem na byt č.1515/15 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

XVI. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/16 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě,  jakožto nájemcem na byt č.1515/16 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

XVII. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/17 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░ Nové Město na Moravě,  jakožto nájemcem na byt č.1515/17 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

XVIII. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/18 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě,  jakožto nájemci na byt č.1515/18 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

XIX. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/19 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░ ,  jakožto nájemcem na byt č.1515/19 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

XX. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/20 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě,  jakožto nájemcem na byt č.1515/20 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

XXI. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/21 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě,  jakožto nájemcem na byt č.1515/21 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

XXII. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515/22 na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě,  jakožto nájemcem na byt č.1515/22 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

XXIII. Rada města schvaluje

jako náhradníky na přidělení některého z bytů č.1-22 v domě „KoDuS“ na ulici Žďárská v č.p. 1515 v Novém Městě na Moravě a případné uzavření Smlouvy o nájmu bytu a Smlouvy o rozhodčím řízení:

1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

2.░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ Nové Město na Moravě a░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ Žďár nad Sázavou, a to za stejných podmínek.

3. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ , a to za stejných podmínek.

4. ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░ , Bobrová, a to za stejných podmínek.

5. ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ , Žďár nad Sázavou, a to za stejných podmínek.

 

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. 3/37/RM/2017 Bytová problematika – VŘ byt 2+kk č. 301/9 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+kk č.301/9 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ Bystřice nad Pernštějnem a ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░ , jakožto nájemci na byt č.301/9 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení mezi Městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a   ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░ Bystřice nad Pernštějnem a ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░ , jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu č.301/9 na ulici Drobného v Novém Městě na Moravě  schvaluje░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
4. 4/37/RM/2017 Lokalita 12 RD Pohledec – STL plynovod a přípojky – smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a o součinosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

I. Rada města schvaluje

v rámci přípravy výstavby STL plynovodu a přípojek v místní části Pohledec v rámci plánované akce „Technická infrastruktura 12 RD Pohledec“ uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, a to se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Úustí nad Labem, IČ: 27295567 dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
5. 5/37/RM/2017 VZ „Dodávka dopravních požárních automobilů část 2) požární automobily pro SDH Slavkovice, Petrovice, Olešná“

I. Rada města schvaluje

zahájení zadávacího řízení „Dodávka dopravních požárních automobilů část 2) požární automobily pro SDH Slavkovice, Petrovice, Olešná“ a v této souvislosti schvaluje:

– návrh zadávacích a obchodních podmínek

– seznam dodavatelů navržených k oslovení výzvou k podání nabídek

– složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje

místostarostu Stanislava Marka, a v jeho nepřítomnosti starostu Michala Šmardu, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele požárních automobilů pro SDH Slavkovice, SDH Petrovice a SDH Olešná, a to včetně případného rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, případného zrušení a schválení opakovaného zadávacího řízení či úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek a současně jej pověřuje uzavřením kupních  smluv s vybraným dodavatelem.

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
6. 6/37/RM/2017 Diskuze – kamenolom

I. Rada města bere na vědomí

informace starosty města a místostarosty města vztahující se ke kamenolomu( objednání geodetického zaměření množství zásob, návrh trestního oznámení) a žádá jednatele o svolání valné hromady.

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl v návaznosti na diskuzi k tomuto bodu návrh usnesení. Členové rady tento návrh přijali a o bodu hlasovali.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Aneta Linková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
7. 7/37/RM/2017 Nominace na ocenění sportovců a sportovních výkonů za rok 2016

I. Rada města schvaluje

návrh Komise pro mládež, sport a volný čas na ocenění sportovních výkonů, trenérů a sportovních osobností za rok 2016 s tím, že uděluje ocenění:

– v kategorii „jednotlivec – žák“ ░░░░ ░░░░ ░░ za mimořádné sportovní výkony v biatlonu a ░░░░ ░░░░ ░░ za mimořádné sportovní výkony v atletice,

– v kategorii „jednotlivec – juniorka“ ░░░░ ░░░░ ░░░ za mimořádné sportovní výkony v atletice,
– v kategorii „jednotlivec – junior“ ░░░░ ░░░░ ░░ za mimořádné sportovní výkony ve skocích na lyžích

– v kategorii „kolektiv“ –░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za dosažení vynikajících výsledků v atletickém čtyřboji družstev

– v kategorii „trenér“░░░░ ░░░░ ░░░ za dlouholetou úspěšnou trenérskou činnost, zejména za výchovu úspěšných závodníků i mistru světa v žákovských a juniorských kategoriích ve skoku na lyžích a severské kombinaci a žijící ikoně fotbalového klubu SFK Vrchovina ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ v kategorii  „významných osobností“, které zasvětily svou práci podpoře, rozvoji a propagaci oblasti sportu a tělovýchovy, zejména biatlonu

 

 

Michal Šmarda, starosta města navrhl upravit a doplnit návrh usnesení v návaznosti na diskuzi se členy rady. Členové rady tento návrh přijali.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
8. Diskuze

Členové rady se v rámci diskuze zabývali otázkou změn v koncepci stravování v návaznosti na jednání zastupitelstva města. Závěrem diskuze bylo svolat pracovní jednání členů rady města s řediteli základních škol, které se uskuteční dne 15.5.2017.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Alena Lukášová.

Předkladatel: Šmarda Michal Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Aneta Linková
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel