Samospráva města

Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 27.11.2017 – program, materiály

/ Lenka Stará

20. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 27. listopadu 2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

20. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 27. listopadu 2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 9.10.2017 do 6.11.2017

3) Aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2017

4) Revolvingový úvěr

5) Návrh rozpočtu města na rok 2018

6) Žádost o dotaci a vratky poskytnutých dotací – SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA

MORAVĚ

7) Bytová problematika – žádost o prominutí části poplatku z prodlení vzniklého z pronájmu BJ

8) Dispozice s majetkem – přijetí daru dočasné stavby na části p.č. 1704/3 v k.ú. NMNM do

majetku města (HACKBOARDS s.r.o.)

9) Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva města

10) Diskuse

11) Závěr