Samospráva města

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 26.4.2021 – program, materiály

/ Lenka Stará

16. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 26. dubna 2021 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 …

16. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 26. dubna 2021 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem  od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 15.3.2021 do 12.4.2021

3) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

4) Fond rozvoje bydlení v roce 2021

5) Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

6) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2021

7) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Bike Events s.r.o.

8) Návrh na odstranění torza betonového bloku z nerealizovaného památníku vojákům Rudé armády na

katolickém hřbitově

9) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2020

10) Dispozice s majetkem – převod pozemků p.č. 391/1, 391/2, 422/3 v k.ú. Petrovice u NMNM z majetku města – Souhlasné prohlášení (ČR- ÚZSVM)

11) Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 2024/1 x 2023/1 + nákup části p.č. 2023/3 v k. ú. NMNM – Bělisko

12) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

13) Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (od E.on ČR s.r.o.) – ul. Petrovická

14) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2398/1 (cca 190 m2) v k.ú. NMNM – Částkovy rybníky

15) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 2398/1 (cca 50 m2) v k.ú. NMNM – ul. Luční

16) Směny části liniové stavby – chráničky Metropolitní sítě města Nové Město na Moravě

17) Informace o průběhu investičních akcí města 2021

18) Diskuse

– pozvání nové ředitelky Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

– představení záměru Sportovního klubu na dostavbu a revitalizaci areálu Vysočina Arény v Novém

Městě na Moravě

19) Závěr

Soubory ke stažení