Samospráva města

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 29.11.2021 – program, materiály

/ Lenka Stará

19. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí  29. listopadu 2021 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 …

19. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí  29. listopadu 2021 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Dovolujeme si Vás upozornit, že je i nadále ve všech vnitřních prostorech staveb nezbytná ochrana dýchacích cest prostřednictvím respirátorů.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 11.10.2021 do 15.11.2021

3) Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2022

4) Kontokorentní úvěr

5) Dotační program na protihluková opatření

6) OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

7) Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

8) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3912/4 v k.ú. NMNM (ul. Lesní) – 3x

9) Dispozice s majetkem – směna části pozemků p.č. 492/2 x.č. 467/3 v k. ú. NMNM (ul. Brněnská – chodníky)

10) Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM od Kraje Vysočina (přechod pro chodce -Maršovská)

11) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 166/1 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

12) Dispozice s majetkem – prominutí nájemného v souvislosti s opatřeními COVID-19 – Bufet sportovní hala

13) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM (Brněnská)

14) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 53/3 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

15) Informace o průběhu investičních akcí města 2021

16) Diskuse

17) Závěr

Soubory ke stažení