Samospráva města

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 14.10.2019 – program, materiály

/ Lenka Stará

7. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 14. října 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

7. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 14. října 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 30.9.2019 do 7.10.2019

3) Dispozice s majetkem – odprodej částí pozemků p.č. 1551, 1622/1, 1622/2, 1647, 1648/1,1653 v k.ú. NMNM, ul. Žďárská (Diakonie ČCE)

4) Diskuse

5) Závěr

 

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.