Samospráva města

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 25.11.2019 – program, materiály

/ Lenka Stará

8. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 25. listopadu 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

8. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 25. listopadu 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 21.10.2019 do 15.11.2019

3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

4) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

5) Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

6) Revolvingový úvěr

7) Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2020

8) Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu města

9) Žádost spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

10) Projekt „Memento 2020“ – návrh na vznik nové ulice věnované památce Jiřího Bradyho

11) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 741 v k.ú. NMNM (pod garáži ul. Dukelská)

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 735 v k.ú. NMNM (pod garáži ul. Dukelská)

13) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 2993/1 v k.ú. NMNM (pod garáži ul.Purkyňova)

14) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 2977/1 v k.ú. NMNM (pod garáži ul.Purkyňova)

15) Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č.1223/4, 1223/5, 3412/6 v k.ú. NMNM do majetku města

(od ÚZSVM) – pod MK Brněnská, vozovka Maršovská

16) Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 2096/4, 2096/5 v k.ú. NMNM do majetku města (od

ÚZSVM) – pod MK Karníkova – Čapkova

17) Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 81/2, 81/3 v k.ú. Olešná na Moravě do majetku města (od ÚZSVM) – pod MK

18) Dispozice s majetkem – přijetí daru – pozemků v k.ú. NMNM (lokalita ul. Vlachovická)

19) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. NMNM (lesní cesta Svážnice – od Hubertky k Buku)

20) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 135/3 v k. ú.NMNM (ul. Malá)

21) Koncepce dlouhodobé obnovy městských lesů po kůrovcové kalamitě

22) Rozhodnutí o členství města ve Svazu města a obcí ČR

23) Diskuse

24) Závěr

 

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

Soubory ke stažení