Samospráva města

Program 14. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 14.08.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty Křenkova č.p.732/5, 732/34 3. Problematika neoprávněně užívaného pozemku …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty Křenkova č.p.732/5, 732/34
3. Problematika neoprávněně užívaného pozemku p.č. 3016/1 v k.ú. NMNM
4. Diskuze

 

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta města