Samospráva města

Program 18. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 23.10.2023

/ Lenka Stará

Zahájení a schválení programu Podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2024 na nákup hasičské cisterny, rámcová dohoda Dispozice s majetkem – pronájem …

  1. Zahájení a schválení programu

  2. Podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2024 na nákup hasičské cisterny, rámcová dohoda

  3. Dispozice s majetkem – pronájem STL plynovodu a přípojek Pohledec

  4. Diskuze