Samospráva města

Program 21. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.12.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM 3. Aktualizace podmínek používání Nkarty 4. 1. …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. Aktualizace podmínek používání Nkarty
4. 1. ZŠ – žádost o schválení přijetí daru
5. 2. ZŠ – přijetí účelového finančního daru
6. NKZ – přijetí finančního účelového daru
7. Návrh stanovení „Pravidel hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města NMNM“, návrh na stanovení platu ředitelce DDM
8. Přehled celoměstských akcí 2024 a návrh tematického roku 2024
9. Smlouva o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích na rok 2024
10. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě ze dne 23.4.2021
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekty města
12. Dispozice s majetkem – věc. břemena přes pozemky v k. ú. NMNM, Olešná na Moravě, Maršovice u NMNM, Pohledec – EG.D.
13. VZ „Nákup elektromobilu pro Novoměstské sociální služby“
14. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
15. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM na 2024
16. Diskuze

Michal Šmarda
starosta města