Samospráva města

Program 25. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 19.02.2024

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 235 a 236 v k.ú. Slavkovice (ŘFK) …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 235 a 236 v k.ú. Slavkovice (ŘFK)
3. Diskuze

 

Michal Šmarda
starosta města

Soubory ke stažení