Program 27. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 08.07.2020

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

1) Zahájení a schválení programu 2) Problematika investiční akce “Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1 .ZŠ v Novém Městě na Moravě“ 3) Diskuze …

1) Zahájení a schválení programu

2) Problematika investiční akce “Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben

1 .ZŠ v Novém Městě na Moravě“

3) Diskuze

 

Michal Šmarda

starosta města

Soubory ke stažení