Samospráva města

Program 28. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 08.04.2024

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je navrhován ke stažení bod č. 6 Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM – …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je navrhován ke stažení bod č. 6 Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM – Purkyňova ( město oprávněný – SŽ) a program je rozšířen o body č.
8. Souhlas se stavebními úpravami a technickým zhodnocením – stánek s občerstvením u Koupaliště
9. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2024:

1. Zahájení a schválení programu
2. Zřizovací listiny příspěvkových organizací města
3. Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě – požadavky
4. Dispozice s majetkem – žádost o prominutí pachtovného na rok 2024 (SDH Slavkovice)
5. Dispozice s majetkem – bezúplatný převod části p.č. 3929 v k.ú. NMNM ( Správa železnic)
6. Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM – Purkyňova ( město oprávněný- SŽ) – STAŽENO
7. Diskuze
8. Souhlas se stavebními úpravami a technickým zhodnocením – stánek s občerstvením u Koupaliště
9. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2024

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta města