Program 35. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 18.01.2021

Lenka Stará  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM Rozpočty a …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

 3. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM

 4. Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu a závazné ukazatele PO

 5. Přijetí daru věcného daru Mikroregionu Novoměstsko – PD na cyklostezky

 6. Veřejná zakázka „Ulice Leandra Čecha – stavba chodníku, přechodu pro chodce a park. stání, NMNM“

 7. Veřejná zakázka „Rekonstrukce ul. Drobného v NMNM, úsek Smetanova-Výhledy“

 8. VZ “ Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2022-2026″

 9. Veřejná zakázka „Chodník Pohledec podél silnice II/360“

 10. Veřejná zakázka „Vodovodní přípojka pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů“

 11. Veřejná zakázka „Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 2. etapa“

 12. Veřejná zakázka „Rozšíření katolického hřbitova v NMNM“

 13. Informace o průběhu investičních akcí města 2021

 14. Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu Dodatek č. 1

 15. Návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkovým organizacím města

 16. Návrh stanovení „Pravidel hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města NMNM na rok 2021“

 17. 1. ZŠ – Souhlas se zapojením školy do výzvy Šablony III

 18. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

 19. Seznam dětí pro poskytnutí daru

 20. Problematika vyhrazených parkovacích míst v Novém Městě na Moravě

 21. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k. ú. NMNM, Petrovice u NMNM, Veselíčko u ZR, Slavkovice (E.on – 2x, Cetin – 2x, plyn. přípojka pro FO – 1x, Kraj – město oprávněný – 1x) – 6x

 22. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě (SFK Vrchovina) a dodatek č. 6 k nájemní smlouvě (SK NMNM) + revokace pův. usnesení RM z 7.12.2020

 23. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č. p. 1583 – bufet Sportovní hala

 24. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č. p. 123 – KB

 25. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 03/2021 – 03/2022

 26. Kontrola plnění úkolů RM

 27. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

 28. Diskuze

 

 

 

Michal Šmarda
starosta

Soubory ke stažení