Program 50. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 15.11.2021

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č. 19 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 20 …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body
č. 19 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
č. 20 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2022
č. 21 Dohoda k Mandátní smlouvě na zajištění nákupu energií
č. 22 Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024 (vyjádření města):

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Kontokorentní úvěr
4. VZ „Lesní cesta Zahradníkův kout“
5. Zpráva o hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí 2021
6. Smuteční síň
7. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
8. Změna určených míst a stanovení doby pro konání sňatečných obřadů
9. NKZ – hospodaření K clubu za období leden – září 2021
10. Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2021
11. Bytová problematika – přechod nájmu bytu 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova a 1+0 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
12. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.09.2021
13. Kolektivní systém ECOBAT – Smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů
14. Kolektivní systém ASEKOL – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení
15. Kolektivní systém ELEKTROWIN – Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení
16. Příkazní smlouva – městský architekt
17. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
18. Diskuze

Michal Šmarda
starosta

Soubory ke stažení