Program 58. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 09.05.2022

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Smlouva s KB a.s. o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů 3. Dodávky komodit- …

Navrhovaný program schůze rady města:
1. Zahájení a schválení programu
2. Smlouva s KB a.s. o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů
3. Dodávky komodit- plynu a el. energie na další období
4. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
5. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2021
6. Smlouva o dílo – Oprava místních komunikací v Novém Městě na Moravě a místních částí tryskovou metodou, strojem Patchmatic
7. Bytová problematika -VŘ uvolněný byt 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného a 1+k v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
8. Bytová problematika – přechod nájmu bytu 2+1 v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
9. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.3.2022, návrh na vyřazení evidovaných přeplatků z účetnictví města, přehled stížností nájemců za rok 2022
10. Dispozice s majetkem – Smlouva zakládající právo provést stavbu a Smlouva o sml. budoucí darovací – „Apartmány za kinem“
11. Dispozice s majetkem – dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě (LDO Přibyslav)
12. Kontrola plnění úkolů RM
13. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
14. Diskuze

Stanislav Marek
místostarosta

Soubory ke stažení

 
Dotazník