Samospráva města

Program 64. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 22.08.2022

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o bod č. 4: 1. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o bod č. 4: 1. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro škol. rok 2022/2023::
1. Zahájení a schválení programu
2. Architektonická soutěž Smuteční síň
3. Diskuze
4. 1. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro škol. rok 2022/2023

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta