Samospráva města

Program 66. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 12.09.2022

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Dispozice s majetkem – odprodej  stavebních pozemků v k. ú. Pohledec 3. Diskuze   …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Dispozice s majetkem – odprodej  stavebních pozemků v k. ú. Pohledec
3. Diskuze

 

Michal Šmarda
starosta

Soubory ke stažení