Samospráva města

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 17.10.2022 – program, materiály

/ Lenka Stará

Vážená paní, vážený pane, na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolávám ustavující zasedání Zastupitelstva města Nového …

Vážená paní, vážený pane,

na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolávám ustavující zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, které se uskuteční v pondělí 17. října 2022 od 16.00 hod. v sále Kulturního domu v Novém Městě na Moravě, Tyršova ul. čp. 1001, Nové Město na Moravě.

Navržený program:

1) Zahájení zasedání – ověření mandátů členů zastupitelstva, prezence, volba ověřovatelů zápisu

2) Složení slibu členů zastupitelstva města

3) Schválení programu

4) Stanovení orgánů města

– stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města

– stanovení počtu členů rady města

5) Volba starosty města

6) Volba místostarosty/ů města

7) Volba členů rady města

8) Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva města

9) Zřízení finančního výboru zastupitelstva města

10) Zřízení osadních výborů v místních částech města

11) Osadní výbory – volba členů osadních výborů v místních částech města

12) Odměňování samosprávných orgánů města

13) Činnost rady města od 13.9.2022 do 17.10.2022

14) Diskuse

15) Závěr

Prosím zvolené členy zastupitelstva města, aby s sebou přinesli osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města a občanský průkaz. Děkuji.

Michal Šmarda

starosta

Pozn. Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

Soubory ke stažení