Samospráva města

Pozvánka na 10.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 2.3.2020 – program, materiály

/ Lenka Stará

10. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 2. března 2020 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

10. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 2. března 2020 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 20.1.2020 do 24.2.2020

3) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

4) Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Nové Město na Moravě

5) Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů ZŠ zřizovaných městem

6) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na EZOP – Portimo, o.p.s.

7) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

8) Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č. 728/6 na ul. Tyršova v NMNM

9) Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3728/4, 3728/7 v k. ú. NMNM (záměr komunikace)

10) Dispozice s majetkem – bezúplatný převod p.č.1222, 1221/3, 1221/4, 3408/9, 3412/5 v k.ú. NMNM na

Moravě do majetku města (ÚZSVM) – Brněnská, Maršovská

11) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3101/2, 3103/7 v k.ú. NMNM (u SKI)

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 291 v k.ú. Petrovice u NMNM (pod garáží)

13) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 156 v k. ú. Pohledec (pod MK)

14) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 287/2 v k.ú. Slavkovice (pod garáži)

15) Dispozice s majetkem – nákup zemědělských pozemků v k. ú. NMNM a Nová Ves u NMNM

16) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3467 v k.ú. NMNM

17) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 2045/2 v k.ú. NMNM (u býv. uhelných skladů)

18) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 109 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

19) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 516/5 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

20) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM

21) Bytová problematika – vyřazení části pohledávek z účetnictví

22) Informace o průběhu investičních akcí města 2020

23) Diskuse

24) Závěr

Soubory ke stažení