Samospráva města

Program 16. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 18.09.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č.: 7. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Fight club Nové Město …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č.:

7. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s.
8. Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – SK NMNM
9. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
10. Dispozice s majetkem- výpůjčka části p.č. 154 (Vratislavovo náměstí) a části p.č. 1221/1, 1221/2 (Brněnská) v k.ú. NMNM – SK NMNM
11. Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/17 k.ú. Pohledec ( RD Pohledec)
12. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 5 st. pozemků RD, 3 st. pozemky řadové RD v k.ú. Pohledec
13. Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků p.č. 363/13 x části p.č. 3960 v k.ú.NMNM
14. 1. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve školní družině pro školní rok 2024/2025
15. Daňové milostivé léto III
16. Kontrola plnění úkolů RM
17. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
18. Dispozice s majetkem – žádost o prodloužení „kolaudace“ – stavba RD na p.č. 311/16 k.ú. Pohledec

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Smlouva o zajištění výkonu zimní údržby
3. PeruTě NMNM s.r.o. – sociální podnik
4. Smlouva o převodu práv a povinností ze společného rozhodnutí – Maršovice čp. 80
5. Prezentace studie bytového domu na ul. Purkyňova
6. Diskuze

Michal Šmarda
starosta města