Samospráva města

Program 3. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28.11.2022

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Dodávka tepelné energie pro město a jeho organizace 3. Dispozice s majetkem – nákup …

Navrhovaný program schůze rady města:
1. Zahájení a schválení programu
2. Dodávka tepelné energie pro město a jeho organizace
3. Dispozice s majetkem – nákup pozemků p.č. 2755/8, 2755/1 a 2799/3 v k.ú. NMNM
4. Diskuze

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta