Program 38. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 15.03.2021

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města  s tím, že byl rozšířen o bod č. 23 Pronájem datových rozvodů: 1. Zahájení a schválení programu 2. Rozpočtové opatření …

Navrhovaný program schůze rady města  s tím, že byl rozšířen o bod č. 23 Pronájem datových rozvodů:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2021 – RM
3. Inventarizační zpráva za rok 2020
4. VZ „Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Tyršova č.p. 730 v NMNM -zdravotně technické instalace, ústředního topení a vzduchotechniky“
5. VZ-Nákup dopravního požárního automobilu pro JSDH Rokytno
6. Smlouva o společném postupu zadavatelů – nákup elektrické energie
7. Informace o průběhu investičních akcí města 2021
8. Záměr směny části liniové stavby – chráničky Metropolitní sítě města Nové Město na Moravě
9. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS, žádost nájemce o stavební úpravy
10. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2021
11. Výroční zpráva o hospodaření městského kamenolomu za rok 2020
12. Bytová problematika – přechod nájmu bytu 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova, žádosti o nové smlouvy na byty 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného a 2+1 v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
13. Dispozice s majetkem – prodej ubytovacích buněk č.p. 238 a č.p. 239 na ul. Dukelská v Novém Městě na Moravě
14. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje a pronájmu části p.č.3424/20 v k.ú. NMNM (Mrštíkova ul.)
15. Dispozice s majetkem – ceník úhrad za zřízení věcných břemen na majetku města
16. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes poz.v k.ú. NMNM, Rokytno na Moravě, (Malá-Domov Kamélie -prodloužení hl. řadu plynovodu a STL přípojka, Rokytno- přípojky NN- EG.D)
17. Dispozice s majetkem – převod pozemků p.č. 391/1, 391/2, 422/3 v k.ú. Petrovice u NMNM z majetku města – Souhlasné prohlášení (ČR- ÚZSVM)
18. Dispozice s majetkem -odprodej části p.č. 2398/1 (cca 190 m2) v k.ú. NMNM – Částkovy rybníky
19. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 2398/1 (cca 50 m2) v k.ú. NMNM (Luční)
20. Dispozice s majetkem – záměr pronájmu části p.č. 31/1 (cca 30 m2) v k.ú. Olešná na Moravě
21. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
22. Diskuze

Michal Šmarda
starosta

Soubory ke stažení