Program 46. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26.08.2021

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č. 12 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 5900032451 č. 13  Memorandum …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body
č. 12 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 5900032451
č. 13  Memorandum o vzájemné spolupráci IDS Jihomoravského kraje:

1. Zahájení a schválení programu
2. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2021 – 2022
3. Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 3536/28 (206 m2) x část p.č. 3536/39 (142 m2) v k.ú. NMNM ( Soškova – areál Agro)
4. Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 133/1,p.č. 129/2 x část p.č. 130 a část p.č. 133/3 v k.ú. Rokytno na Moravě
5. Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3846 -24 m2 v k.ú. NMNM ( SŽDC – chodník u žel. přejezdu nemocnice)
6. Dispozice s majetkem – věcné břemeno na části p.č. 3929 a 3846 v k.ú. NMNM a části p.č. 570/1 v k.ú. Pohledec (město oprávněný – chodník u žel. přejezdu nemocnice, reko VO Pohledec)
7. Dispozice s majetkem – výpověď části předmětu pachtovní smlouvy- ZD NMNM
8. Dispozice s majetkem – záměr zřízení služebnosti cesty a stezky na části p.č. 283/9 v k.ú. Olešná na Moravě
9. Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě na výkon činnosti TDS v rámci stavby „Odborné učebny 1.ZŠ“
10. Hodnocení VZ, registru smluv apod.- nabídka spol. Datlab s.r.o.
11. Diskuze

Stanislav Marek
místostarosta

Soubory ke stažení