Samospráva města

Program 7. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 13.03.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o body č. 22. Zastupování města v SVK Žďársko 23. Smlouva o nájmu zásobníku na …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o body č.
22. Zastupování města v SVK Žďársko
23. Smlouva o nájmu zásobníku na zkapalněný plyn a rámcová smlouva o dodávkách plynu pro objekt č.p. 1515 (KoDuS) – dohoda o ukončení
24. 1. ZŠ – žádost o souhlas s podnajímáním prostor ZŠ

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2023 – RM
3. Inventarizační zpráva za rok 2022
4. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023
5. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2022
6. Seznam dětí pro poskytnutí daru
7. 1. ZŠ – žádost o schválení přijetí účelového finančního daru, návrh na poskytnutí fin. daru fyzické osobě
8. CZ – změna věkové hranice klientů denního stacionáře a úprava provozní doby
9. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2023
10. Návrh na stanovení platu ředitelce NKZ
11. Výroba a zajištění televizního vysílání
12. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
13. Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+0 v č.p. 49 na Rokytně
14. Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby – lodžie č.p. 876 ul. Purkyňova
15. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM , Rokytno na Mor., Studnice u Rokytna (EG.D)
16. Dispozice s majetkem – pronájem objektu č. p. 154 na ul. Malá (ZŠ a PŠ)
17. Novoměstská teplárenská a.s. – dohoda o uznání dluhu
18. Návrh na změnu stanoveného počtu zaměstnanců
19. Kontrola plnění úkolů RM
20. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
21. Diskuze
22. Zastupování města v SVK Žďársko
23. Smlouva o nájmu zásobníku na zkapalněný plyn a rámcová smlouva o dodávkách plynu pro objekt č.p. 1515 (KoDuS) – dohoda o ukončení
24. 1. ZŠ – žádost o souhlas s podnajímáním prostor ZŠ

Michal Šmarda

starosta města