Samospráva města

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 8.3.2021 – program, materiály

/ Lenka Stará

15. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 8. března 2021 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 …

15. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 8. března 2021 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 18.1.2021 do 22.2.2021

3) Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

4) Vyhlášení dotačních programů na rok 2021

5) Poskytnuté dotace na rok 2020 – Dodatek č. 2

6) Záměr na využití torza betonového bloku z nerealizovaného památníku rudoarmějcům na katolickém

hřbitově

7) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Budeč u ZR x k.ú. Hodíškov a k.ú. Staré Ransko (LDO

Přibyslav x 44 podílnických obcí),směna pozemků v k.ú. Slavětín u Oudoleně a k.ú. Staré Ransko (LDO

Přibyslav x obec Slavětín)

8) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

9) Dispozice s majetkem – Smlouva o smlouvě budoucí darovací – „Zdravotní středisko PROBE“

10) Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (Medin a.s.)

11) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3419/25, 3418/2, 3419/1, 2062/4 v k.ú. NMNM (ul.

Čapkova) – majetkoprávní vypořádání

12) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3254 v k.ú. NMNM

13) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1704/35 v k.ú. NMNM – ul. Pavlovova

14) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 140 a části p.č. 154/1 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

15) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 172 v k. ú. Rokytno na Moravě

16) Převod ČOV Nové Město na Moravě v rámci evidence majetku SVK Žďársko z místního

infrastrukturního majetku do společného infrastrukturního majetku

17) Převod investorství stavby „NMNM – novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul.

Soškova“ – smlouva o uzavření budoucí smlouvy o vložení tohoto majetku do hospodaření SVK Žďársko

18) Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

19) Projektové záměry města na období od roku 2022

20) Informace o průběhu investičních akcí města 2021

21) Diskuse

22) Závěr

Soubory ke stažení