Samospráva města

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 17.4.2023 – program, materiály

/ Lenka Stará

4. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 17. dubna 2023 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, …

4. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 17. dubna 2023 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 13.3.2023 do 3.4.2023 (včetně informativních

zpráv o činnosti NSS, Centra Zdislava a NKZ)

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2022

4) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2022

5) Fond rozvoje bydlení

6) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2023

7) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2022

8) Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.1010/10 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě

9) Dispozice s majetkem – nákupy pozemků v k.ú. NMNM (pod MK Lesní ul.)

10) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 1233 v k.ú. NMNM

11) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 63, p.č. 64/1, p.č. 64/2 a části p.č. 65/1 v k.ú. Slavkovice

12) Politik Zdravého města Nové Město na Moravě

13) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

14) Informativní zpráva k funkci městského architekta – návrh na rozšíření programu

15) Diskuse

16) Závěr

 

Bude předkládán návrh na rozšíření programu o bod 14) Informativní zpráva k funkci městského architekta.

 

 

Michal Šmarda

starosta

Soubory ke stažení