Samospráva města

Program 15. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 21. 10. 2019

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: Program 15. schůze RM byl rozšířen o bod č. 22 Památník padlým vojákům Rudé armády – ukončení smlouvy o dílo …

Navrhovaný program schůze rady města:

Program 15. schůze RM byl rozšířen o bod č. 22 Památník padlým vojákům Rudé armády – ukončení smlouvy o dílo na zhotovení

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

 3. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2019

 4. ZŠ L. Čecha – žádost o souhlas s přijetím finančního daru

 5. Výsledky výběrových řízení na ředitele/ku Centra ZDISLAVA, NSS a NKZ Nové Město na Moravě

 6. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek a ubytovacích kapacit města Nové Město na Moravě

 7. Žádost nájemníků domu č.p. 732 na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě o snížení nájemného za dobu rekonstrukce rozvodů bytového domu

 8. Smlouva o dílo – úklid společných prostor bytových a nebytových domů ve vlastnictví města – TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě

 9. Změny plánu ZÚ na zimní období 2019/2020

 10. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v č.p. 449 v NMNM

 11. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.3109 (cca 70 m2) v k. ú.NMNM

 12. Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. NMNM (lesní cesta svážnice – od Hubertky k Buku)

 13. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 735 ( 19 m2) v k.ú. NMNM ( pod garáži ul. Dukelská)

 14. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí pozemků p.č. 1704/35 a 1704/31 v k. ú. NMNM (Pavlovova)

 15. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 1642/2 (cca 12 m2) v k.ú. NMNM – ul. Německého

 16. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k. ú.Slavkovice – E.on a.s. (přípojka NN)

 17. Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č. 2096/4, 2096/5 v k.ú. NMNM do majetku města (od ÚZSVM) – pod MK Karníkova- Čapkova

 18. Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č. 81/2, 81/3 v k.ú.Olešná na Moravě do majetku města (ÚZSVM) – pod MK

 19. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 284 (cca 1 m2) v k.ú. NMNM – automat katolický hřbitov

 20. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3201/21 v k. ú.NMNM (Vlachovická cihelna)

 21. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města