Samospráva města

Program 67. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 19.09.2022

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č. 14. Dispozice s majetkem – věcné břemeno k.ú.Rokytno na Moravě, Jiříkovice u …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č.
14. Dispozice s majetkem – věcné břemeno k.ú.Rokytno na Moravě, Jiříkovice u NMNM – EGD, GasNet
15. Bytová problematika – pronájem předzahrádky u bytu 1+kk na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě v domě KODUS
16. Kontrola plnění úkolů RM

a z programu je stažen bod č. 9 Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MZP Nové Město na Moravě na rok 2023

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. VZ „Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM“
4. Projekční příprava- smuteční síň v NMNM
5. Zápis do kroniky města za rok 2017
6. 1. ZŠ – žádost o souhlas s podnajímáním prostor ZŠ
7. 1. ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro škol. rok 2022/2023 ve ŠD
8. NSS a CZ, NKZ – návrh na stanovení platu ředitelkám příspěvkovým organizacím města
9. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MZP Nové Město na Moravě na rok 2023 – STAŽENO
10. Smlouva o dílo „Koupaliště – Vodní svět“
11. Smlouva o dílo „Německého – víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem“
12. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v objektu č. p. 449 na Vratislavově náměstí
13. Diskuze
14. Dispozice s majetkem – věcné břemeno k.ú.Rokytno na Moravě, Jiříkovice u NMNM – EGD, GasNet
15. Bytová problematika – pronájem předzahrádky u bytu 1+kk na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě v domě KODUS
16. Kontrola plnění úkolů RM

 

Michal Šmarda
starosta