Samospráva města

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 26.6.2023 – program, materiály

/ Lenka Stará

5. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 26. června 2023 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, …

5. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 26. června 2023 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 17.4.2023 do 5.6.2023 (včetně informativních zpráv o činnosti ZUŠ a DDM)

3) Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM

4) Návrh investic a velkých oprav pro rok 2024

5) Dotační výzvy města Nové Město na Moravě pro rok 2024

6) Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o nočním klidu

7) Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů ZŠ zřizovaných městem

8) Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací města

9) Žádost o změnu účelu dotace SRPG Vincence Makovského

10) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 255/3 (515 m2) v k.ú. NMNM – Sportovní

11) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3799/1 (155 m2) v k.ú. NMNM – Podlouckého

12) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 628/31 v k.ú. Slavkovice

13) Členství města ve Sdružení obcí Vysočiny

14) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

15) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 1075/1 a 1072/2 v k.ú. NMNM (Správa železnic)

16) Diskuse

17) Závěr

Soubory ke stažení