Samospráva města

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 11.12.2017 – program, materiály

/ Lenka Stará

21. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 11. prosince 2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

21. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 11. prosince 2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě – 47. schůze dne 4.12.2017

3) Aktualizace rozpočtu města č. 17 na rok 2017

4) Aktualizace rozpočtu města č. 1 na rok 2018

5) Přistoupení k pověření Kraje Vysočina k poskytování sociální služby

6) Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

7) Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů města na rok 2018

8) Památník věnovaný padlým rudoarmějcům na katolickém hřbitově – výběr výtvarného návrhu

9) Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2018-2019)

10) Bytová problematika – žádost o prominutí části poplatku a úroku z prodlení vzniklého z

pronájmu BJ

11) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 126/2 a 128 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.125 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

13) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 84 v k.ú. Pohledec

14) Dispozice s majetkem – směny pozemků v k.ú. Olešná na Moravě (majetkoprávní vypořádání

pozemků zejména v okolí Jednoty )

15) Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 1535 (schodiště Palackého nám.) x p.č. 3872

(křižovatka Vlachovická) v k.ú. NMNM

16) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 272 v k.ú. NMNM (TJ NMNM – fotbalové hřiště )

17) Dispozice s majetkem – nákup pozemků + přijetí daru infrastruktury (Nad Městem 2014)

18) Dispozice s majetkem – nákup infrastruktury, prodej pozemků a přijetí daru – lokalita „Nad Městem IV“

19) Činnost kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

20) Volba přísedících pro okresní soud na období 2018 – 2022

21) Diskuse

22) Závěr

Soubory ke stažení