Samospráva města

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 21.6.2021 – program, materiály

/ Lenka Stará

17. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 21. června 2021 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 …

17. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 21. června 2021 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě.
Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem
od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:
1) Zahájení zasedání
2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 10.5.2021 do 14.6.2021
3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě, účetní závěrka města a vypořádání
výsledků hospodaření místních částí za rok 2020
4) Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM
5) Střednědobý výhled rozpočtu, Investice 2022
6) OZV o místním poplatku z pobytu
7) Fond rozvoje bydlení v roce 2021 – dotace
8) Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko
9) Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč
10) Návrh na poskytnutí dotací z vyhlášených výzev města na rok 2021
11) Vysočina Aréna
12) Dispozice s majetkem – bezúplatný převod p.č. 367/9 v k.ú. Rokytno na Moravě (SPÚ) – silniční
pomocný pozemek
13) Dispozice s majetkem – směna části pozemků (p.č. 495 x p.č. 499, p.č. 502 x p.č. 499, p.č. 492/2 x.č.
467/3) + nákup části p.č. 508 v k. ú. NMNM (ul. Brněnská – chodníky)
14) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 321 (dle GP 321/2 – 54 m2 ) v k.ú. Slavkovice
15) Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM – p.č. 3415/3, 3416, 3417/2( Nad
zahradnictvím)
16) Informace o průběhu investičních akcí města 2021
17) Žádost Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích o finanční podporu výstavby Domova Pomněnka – rozšíření
programu
18) Diskuse
19) Závěr

Soubory ke stažení