Program 16. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 11. 11. 2019

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Program 16. schůze rady města byl rozšířen o bod č. 38 Projekt „Memento 2020“ – návrh na vznik nové ulice věnované památce Jiřího Bradyho Navrhovaný …

Program 16. schůze rady města byl rozšířen o bod č. 38 Projekt „Memento 2020“ – návrh na vznik nové ulice věnované památce Jiřího Bradyho

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

 3. Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

 4. Revolvingový úvěr

 5. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2020

 6. Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu města

 7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

 8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

 9. Informace o průběhu investičních akcí města 2019

 10. VZ „Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě- část 1“

 11. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za třetí čtvrtletí roku 2019

 12. Výsledek výběrového řízení na ředitele/ku NKZ Nové Město na Moravě

 13. Žádost spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

 14. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami

 15. NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1 – 9/2019

 16. Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2019

 17. Seznam dětí pro poskytnutí daru

 18. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu III Q/2019

 19. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 1+kk v č.p. 730 na ul. Tyršova a 2+k v č.p.301 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě

 20. Bytová problematika – žádosti o nové NS na na rok s AO na byt 2+kk a 1+kk, na 3 měsíce bez AO na byt 1+kk a 1 + k v č.p. 301 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě

 21. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.09.2019

 22. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.135/3 v k. ú.NMNM (ul. Malá)

 23. Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p. č. 1831 – 1045 m2 v k. ú. NMNM (Brožkův kopec ) do majetku města od ČR – SPU

 24. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 741 (20 m2) v k.ú. NMNM (pod garáži ul. Dukelská)

 25. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p .č.162 (477 m2) v k. ú. NMNM (Vratislavovo nám.)

 26. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 2993/1 (13 m2) v k.ú. NMNM (pod garáži ul.Purkyňova)

 27. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 2977/1 (5 m2) v k.ú. NMNM (pod garáži ul.Purkyňova)

 28. Dispozice s majetkem – přijetí daru – pozemků v k.ú. NMNM (lokalita ul. Vlachovická)

 29. Dispozice s majetkem – pronájem, prodej pozemku p. č. 2045/2 (1023 m2) v k. ú.NMNM (areál Uhelných skladů)

 30. Dispozice s majetkem – souhlas s podnájmem pronajatých prostor v č. p. 12 v NMNM, úplné znění smlouvy (Charita)

 31. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – GasNet s.r.o. (Tyršova), E.on (Hornická)

 32. Dispozice s majetkem – ukončení pronájmu prefabrikované garáže na pozemku parc. č. 28/1 k.ú. Studnice, odprodej

 33. Dispozice s majetkem – bezúpl.převod p.č.1223/4, 1223/5, 3412/6 v k.ú. NMNM do majetku města (od ÚZSVM) – pod MK Brněnská, vozovka Maršovská

 34. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje objektu č. p. 12 a 449 na Vratislavově náměstí v NMNM (poliklinika)

 35. Kontrola plnění úkolů RM

 36. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

 37. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města

Soubory ke stažení