Samospráva města

Program 29. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 29.04.2024

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že program je rozšířen o bod č. 22 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku pro předzahrádku: 1. …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že program je rozšířen o bod č. 22 Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku pro předzahrádku:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2024 – RM
3. ZUŠ – výsledky inspekční činnosti
4. 1. ZŠ – žádost o schválení investiční akce
5. Žádost o souhlas se zřízením přípravné třídy ZŠ
6. Vyhlášení výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Knihovny NMNM a ředitele/ředitelky Horáckého muzea a Informačního centra NMNM
7. Bytová problematika – žádost o novou NS na ulici Tyršova č.p.730 v NMNM
8. Bytová problematika – žádost o novou NS k bytu č. 53 na ulici Drobného č.p.301 v NMNM
9. Bytová problematika – Oznámení o přechodu nájmu bytu č. 67 na ul. Drobného 301 v NMNM
10. Bytová problematika – uvolněné byty č. 14, 29 ul. Tyršova 730, č. 44 Tyršova 731, č.34 ul. Drobného 301
11. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.03.2024
12. Dispozice s majetkem – pronájem prostor objektu č. p. 731 na ul. Tyršova – síť el. komunikací
13. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 690/6 (101 m2) v k.ú. NMNM (Žďárská)
14. Dispozice s majetkem – věcné břemeno v k.ú. NMNM (EGD- Nečasova)
15. Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3674/4 (98 m2) v k.ú. NMNM lesní pozemek
16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 622/43 v k.ú. Pohledec
17. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích
18. VZ “ Odbahnění rybníka Předehřívák“
19. Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby 2024
20. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
21. Diskuze
22. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku pro předzahrádku