Samospráva města

Program 4. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 12.12.2022

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl stažen bod č. 16 Kontrola plnění úkolů RM: 1. Zahájení a schválení programu 2. Rozpočtové opatření …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl stažen bod č. 16 Kontrola plnění úkolů RM:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Studie „Rekonstrukce infrastruktury sídliště BETLÉM, Nové Město na Moravě“
4. Darovací smlouva – finanční prostředky na stavbu „Nové Město na Moravě – ul. Malá, novostavba vodovodu pro smuteční síň – VNITŘNÍ VODOVODY A ELEKTRICKÉ VEDENÍ“
5. Stavba „Chodník Pohledec podél silnice II/360“ – dohoda o narovnání
6. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
7. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS a žádost o schválení přijetí věcného daru
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí prostor k užívání
9. Smlouva o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích na rok 2023
10. Bytová problematika-VŘ uvolněné byty 1+k a 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného, NMNM
11. Dispozice s majetkem – pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (podílnické obce LDO Přibyslav)
12. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p.č. 177/2(cca 30 m2) v k.ú. Slavkovice
13. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou
14. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 280/4 (141 m2) v k.ú. Hlinné
15. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM, Pohledec Olešná na Mor. (EGD)
16. Kontrola plnění úkolů RM – STAŽENO
17. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
18. Diskuze

 

Michal Šmarda
starosta