Samospráva města

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 27.2.2017 – program,materiály

/ Lenka Stará

16. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 27. února 2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

16. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 27. února 2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 16.1.2017 do 13.2.2017

3) Aktualizace rozpočtu města č. 3 na rok 2017

4) Podání dvou žádostí o dotace na Ministerstvo obrany ČR – rekonstrukce památníků věnovaných

obětem 1. světové války

5) Žádost o změnu veřejnoprávní smlouvy – Nemocnice Nové Město na Moravě, PO

6) Poskytnutí finančního daru – Diecézní charita Brno

7) Schválení plánu odpadového hospodářství města na období 2017 – 2026

8) Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3406/14 a 3407/6 v k.ú. NMNM (od TS služby s.r.o.)

9) Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3542/8 v k.ú. NMNM (ul. Soškova)

10) Dispozice s majetkem-nákup p.č.597/6 v k.ú. Pohledec

11) Dispozice s majetkem-nákup p.č. 250 v k.ú. Hlinné

12) Dispozice s majetkem-odprodej p.č.95 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

13) Dispozice s majetkem-odprodej p.č.144/2 a 144/3 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

14) Dispozice s majetkem – odprodej částí pozemků p.č. 1686, 1696/3, 1697 v k.ú. NMNM – lokalita

„Pod nemocnicí – ul. Žďárská“

15) Diskuse

16) Závěr

Soubory ke stažení