Samospráva města

Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 20.12.2021 – program, materiály

/ Lenka Stará

20. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 20. prosince 2021 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 …

20. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 20. prosince 2021 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě – 51. schůze rady města dne 13.12.2021

3) Rozpočtové opatření na rok 2021 – ZM

4) Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

5) Dotační program na protihluková opatření

6) Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2022 – vodní mlýn Petrovice

7) Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů a výzev města na rok 2022

8) Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

9) Dispozice s majetkem – nákup pozemků p.č. 3891/1, 3891/3, 3891/7, 3891/9,3891/10, 3891/11,

3891/12, 3892/4, 3892/5 a části pozemku p. č. 3877 v k.ú. NMNM – lokalita Vlachovická

10) Návrh opatření ke zmírnění dopadů zvyšujících se cen energií

11) Informace o průběhu investičních akcí města 2021

12) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru – rozšíření programu

13) Petice proti záměru odstavného parkoviště soukromého investora – rozšíření programu

14) Změny v orgánech města – rozšíření programu

15) Diskuse
16) Závěr

 

 

Ze zastupitelstva města je pořizován obrazový a zvukový záznam, který je on-line streamován na Facebook a YouTube.

Soubory ke stažení