Samospráva města

Program 33. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 16.11.2020

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že – byl rozšířen o body č. 29 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za 3. čtvrtletí …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že
– byl rozšířen o body č. 29 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za 3. čtvrtletí 2020,
č. 30 Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě a
č. 31 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Nemocnice NMNM
– bod č. 7 Smlouva o budoucím využití sportovního zařízení byl stažen z programu:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

 3. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

 4. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2021

 5. Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení

 6. Participativní rozpočet – výsledky hlasování

 7. Smlouva o budoucím využití sportovního zařízení

 8. VZ „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM“

 9. Okružní křižovatka ul. Masarykova – smlouva o převodu investorství přeložky podzemního vedení NN

 10. Informace o průběhu investičních akcí města 2020

 11. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z. s.

 12. Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2020

 13. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS

 14. NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1 – 9/ 2020

 15. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.9.2020

 16. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova a 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě

 17. Bytová problematika – žádosti o změnu NS na straně nájemce na byt 1+1 v č.p. 540 a 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

 18. Bytová problematika – žádost o novou NS na na rok s AO na byt 2+1 v č.p. 731 na ul.Tyršova a 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

 19. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.)

 20. Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p.č. 242/3, p.č. 237, p.č. 244/16 v k.ú. Studnice u Rokytna a p.č. 290/1 v k.ú. Rokytno na Moravě (EGÚ Brno)

 21. Dispozice s majetkem – BVB na poz. p.č. 1704/3, 1704/33,1686/1 v k.ú. NMNM ( plyn. přípojka Staredo)

 22. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 80 v Maršovicích

 23. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 12 (poliklinika)

 24. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. ZRNMS

 25. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3896/2 v k.ú. NMNM

 26. Kontrola plnění úkolů RM

 27. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

 28. Diskuze

  Michal Šmarda

  starosta města