Samospráva města

Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 17.9.2018 – program, materiály

/ Lenka Stará

25. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, které se uskuteční v pondělí 17. září 2018 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, …

25. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, které se uskuteční v pondělí 17. září 2018 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě za volební období 2014 – 2018

3) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 30.7.2018 do 10.9.2018

4) Rozpočtové opatření na rok 2018 – ZM

5) Fond rozvoje bydlení v roce 2018

6) Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Dozorčí rady

7) Dispozice s majetkem – prodej BJ v rámci privatizace 2018 – 2019 stávajícím nájemcům BJ na

ul. Tyršova 726, 727, 728, Křičkova 1010, 1011 v Novém Městě na Moravě

8) Dispozice s majetkem – odprodej 11 stavebních pozemků v k.ú. Pohledec

9) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č.708 a 709 v k.ú.NMNM (ul. Žďárská)

10) Dispozice s majetkem – odprodej plynovodní přípojky pro dům č. p. 1515 KoDus v k. ú. NMNM

(GasNet)

11) Dispozice s majetkem – nákup části p. č. 3404/11 v k. ú. NMNM – Bělisko (GasNet)

12) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě x k. ú. Nová Ves u

NMNM (u ČOV)

13) Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3360/4 v k. ú. NMNM (vodní plocha Koupaliště – ÚZSVM)

14) Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 3436/21 v k. ú. NMNM (Holubka)

15) Územní plán Nové Město na Moravě – požadavek na změnu

16) Označení ulic názvem – lokalita Nad Městem

17) Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

18) Diskuse

19) Závěr

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a online přenos.

Soubory ke stažení