Samospráva města

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 28.11.2022 – program, materiály

/ Lenka Stará

2. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 28. listopadu 2022 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103,  …

2. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 28. listopadu 2022 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103,  592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 31.10.2022 do 21.11.2022

3) Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

4) Aktualizace investic a velkých oprav na rok 2023

5) Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2023

6) Novoměstská teplárenská a.s. – fúze

7) Návrh osob do orgánů obchodních společností s účastí města, stanovení určeného zastupitele

pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu

8) Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Dozorčí rady

9) Odměňování samosprávných orgánů města

10) Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2023 – vodní mlýn Petrovice

11) Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

12) Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Sportovní klub Nové Město na Moravě

13) Dispozice s majetkem – směna části p.č. 2024/1 x 2024/2 v k.ú. NMNM (Technické sporty)

14) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 535/1 v k.ú. NMNM (Nečasova)

15) Dispozice s majetkem – směna části p.č. 154/1 x 153/4 v k.ú. Rokytno na Moravě

16) Dispozice s majetkem – směna částí pozemků v k.ú. Pohledec

17) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 4 stavebních pozemků v k.ú. Pohledec

18) Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

19) Informace o průběhu investičních akcí města 2022

20) Dispozice s majetkem – nákup pozemků p.č. 2755/8, 2755/1 a 2799/3 v k.ú. NMNM (lokalita Beranice)

21) Diskuse

22) Závěr

Soubory ke stažení