Program 62. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27.06.2022

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM 3. Příprava rozpočtu města Nového Města na …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2022 – RM
3. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2023
4. Přeložky vedení NN ul. Malá – smlouva o převodu investorství části přeložek
5. VZ “ Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě. etapa 3 a 4″
6. VZ „Novostavba vodovodu pro smuteční síň, ul. Malá, Nové Město na Moravě“
7. Informace o průběhu investičních akcí města 2022
8. Návrh na jmenování ředitele/ky Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, příspěvkové organizace
9. Žádost TJ NMNM o zařazení finanční spoluúčasti města do rozpočtu města na rok 2023
10. NSS – žádost o schválení investiční akce „Rekonstrukce zázemí pro pracovníky v soc. Službách“
11. Bytová problematika-VŘ uvolněné byty 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného a přímé přidělení bytu 1+k v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
12. Bytová problematika – žádosti o nové NS na byt 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova a 1+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě, 2+0 v č.p. 49 na Rokytně a změnu nájemní smlouvy v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
13. Smlouva o spoluužívání účelové komunikace – město, ZD NMNM, AQUASYS
14. Smlouva o dílo – Opravy vozovky a chodníku v ulici Hájkova NMnM
15. Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 2496/4 podíl id. 1/11 v k.ú. NMNM (ÚZSVM) – MK (Brněnská)
16. Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení nájemní smlouvy (Alza.cz)
17. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 21/3, 79/2, 85/2, část p.č. 25/1, část p.č. 79/1 v k.ú. Hlinné
18. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 55/1 (421 m2) v k.ú. Hlinné
19. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. NMNM (EGD, Cetin, Poda a.s., Satt a.s.)
20. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu dohodou č. p. 12 – ordinace optometristiky
21. Dispozice s majetkem – automatické prodloužení Smlouvy o nájmu v č.p.97 (VZP)
22. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 09/2022 – 12/2022
23. Smlouva o zajišťování služeb
24. Kontrola plnění úkolů RM
25. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
26. Diskuze

Michal Šmarda
starosta

 
Dotazník