Samospráva města

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 12.12.2016 – program, materiály

/ Lenka Stará

15. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 12. prosince 2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

15. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 12. prosince 2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě – 32. schůze dne 5.12.2016

3) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

4) Individuální žádost Mikroregionu Novoměstsko o dotaci

5) Návrh na rozpis dotačních programů a výzev na rok 2017

6) Nadační fond NMNM- revokace usnesení

7) Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 2738/4 v k.ú. NMNM (ul. Petrovická)

8) Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú.Olešná (ZD NMNM)

9) Dispozice s majetkem-záměr odprodeje pozemků p.č 885/2,886/3 v k.ú. NMNM – (ul. Malá)

10) Dispozice s majetkem-prodej BJ 727/5 na ul. Tyršova v NMNM stávajícímu nájemci

11) Dodatek č. 1 k Zásadám prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ze

dne 17.12.2013

12) Činnost kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

13) Novoměstská teplárenská a.s.- zvýšení kapitálu, volba orgánů společnosti – návrh na rozšíření programu

14) Diskuse

15) Závěr

Soubory ke stažení